RAN-FLEX Sp. z o.o.
RAN-FLEX Sp. z o.o. ul. Prusa 27/3, 30-117 Kraków
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000106638
NIP 657-21-39-334    REGON 290918285    Kapitał założycielski: 50 000 zł